OP Finnfund Global Impact Fund I:n sijoitus kambodžalaiseen Sathapana Bankiin vauhdittaa pk-yritysten kasvua ja naisyrittäjyyttä

Suomen ensimmäinen kehittyville markkinoille sijoittava vaikuttavuusrahasto OP Finnfund Global Impact Fund I investoi 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kambodžalaiseen Sathapana Bankiin, joka on yksi maan suurimmista pankeista. Sijoituksen tavoitteena on vauhdittaa pienten ja keskisuurten yritysten kasvua sekä tukea naisten voimaantumista. OP Finnfund Global Impact Fund I:n rahoitus auttaa Sathapanaa sekä laajentamaan asiakaspohjaansa että myöntämään lisää lainoja nykyisille asiakkailleen.

Sathapana Bank syntyi vuonna 2016 Maruhan Japan Bankin ja Sathapana Limitedin yhdistymisen myötä, jonka jälkeen siitä on tullut yksi maan johtavista kaupallisista pankeista. Laajan verkoston, joustavien kumppanuuksien ja digitaalisten palvelujen avulla se pystyy tarjoamaan asiakkailleen monipuolisen valikoiman rahoituspalveluja keskittyen erityisesti maatalouteen ja naisyrittäjiin: asiakkaista noin viidennes on maanviljelijöitä ja lähes puolet lainojen saajista naisia. Finnfund on rahoittanut Sathapanaa vuodesta 2015.

OP Finnfund Global Impact Fund I -rahasto tavoittelee myönteisiä vaikutuksia muun muassa ilmastonmuutokseen, ruokaturvaan, sukupuolten tasa-arvoon sekä rahoituksen saatavuuteen.  Se keskittyy kolmeen päätoimialaan kehittyvissä maissa: uusiutuvaan energiaan, rahoituslaitoksiin ja kestävään maatalouteen. Rahaston toinen rahoituskierros päättyi joulukuussa, ja rahaa on kerätty yhteensä 135 miljoonaa euroa.

Tavoitteena naisten voimaannuttaminen asiakkaina, työntekijöinä ja johtajina

Sijoituksen keskeisenä tavoitteena on tukea naisten voimaantumista sekä YK:n kestävän kehityksen tavoitetta saavuttaa sukupuolten tasa-arvo (tavoite 5). Kambodža lukeutuu OECD:n mukaan maailman vähiten kehittyneisiin maihin. Perinteisesti naisilla on kuitenkin ollut perheiden taloudenhoidossa merkittävästi vaikutusvaltaa. Naiset ovat käyttäneet myös paljon mikrorahoituspalveluja, mutta heidän pääsynsä virallisten pankkipalvelujen, kuten lainojen, pariin on ollut miehiä vähäisempää.

Koska lähes puolet Sathapanan laina-asiakkaista on naisia, sijoitus täyttää sukupuolten tasa-arvoa edistävän 2X Challenge -aloitteen kriteerit. Lisäksi 38 prosenttia pankin yli 4000 työntekijästä on naisia, ja naisjohtajien osuus on noussut yhtiön kaikilla tasoilla.

2X Challenge on kansainvälinen aloite, jonka tavoitteena on kanavoida 15 miljardia Yhdysvaltain dollaria naisten asemaa vahvistavalle liiketoiminnalle kehitysmaissa. Aloite edistää naisten johtajuutta ja laadukkaita työpaikkoja sekä naisten taloudellista osallisuutta lisäävien tuotteiden ja palveluiden saatavuutta. Finnfund on ollut 2X Challengen jäsen vuodesta 2019.

”Me Sathapanassa emme keskity ainoastaan rahoituspalveluihin, vaan haluamme tarjota myös muita palveluja, jotka tuottavat lisäarvoa pienille ja keskisuurille yrityksille sekä naisyrittäjille. Selkeä enemmistö Kambodzan yrityksistä on pk-yrityksiä, ja ne ovatkin elintärkeitä maamme taloudelle. Pk-yrityksistä 26 prosenttia ja mikroyrityksistä 62 prosenttia ovat naisten omistamia, joten heidän merkitystään maan taloudelle ei voi korostaa liikaa,” sanoo Sathapana Bankin toimitusjohtaja Fung Kai Jin.

“Pyrimme myös varmistamaan sukupuolten tasa-arvon omissa rekrytoinneissamme sekä tukemaan naisyrittäjien työtä tarjoamalla hyödyllisiä tuotteita ja palveluita kuten lainoja yrityksen perustamiseen, joustolainoja, etämaksupalveluja sekä älykkäitä säästöratkaisuja”, Kai Jin lisää.

“Pienten ja keskisuurten yritysten kasvun sekä naisten voimaantumisen vauhdittaminen ovat kumpikin OP Finnfund Global Impact Fund I:n sijoitusstrategian ytimessä. Olemme mielellämme mukana tukemassa sekä Sathapanan oman toiminnan kehittämistä ja sukupuolten tasa-arvon vahvistamista pankissa että heidän työtään Kambodžan rahoitusalan ja koko yhteiskunnan hyväksi”, sanoo OP Yrityspankin omaisuudenhoidon johtaja Tuomas Virtala.

“Olemme tehneet Sathapanan kanssa yhteistyötä jo kuuden vuoden ajan. Tänä aikana olemme nähneet sen kehittyvän mikrorahoituslaitoksesta kaupalliseksi pankiksi. Samalla heidän työnsä sukupuolten tasa-arvon ja naisten voimaantumisen puolesta on tehnyt pankista 2X Challenge -aloitteen mukaisen sijoituskohteen. Heidän halunsa kehittää toimintaansa ja tulla yhdeksi maan johtavista rahoituslaitoksista tekee heistä kiinnostavan kumppanin Finnfundille myös jatkossa, ja olemmekin iloisia, että nyt myös OP Finnfund Global Impact Fund I on mukana uutena rahoittajana”, sanoo apulaisjohtaja Antti Urvas Finnfundista.

Lähde: News Cision

Vastaa