Perintövero ja miten sitä maksetaan ja lasketaan

Perintövero on vero, joka maksetaan perinnöstä ja testamentista saataville varoille. Se on progressiivinen vero, jonka suuruus riippuu perinnön saajan sukupuolesta ja perinnön määrästä.

Mitä perintövero on?

Perintövero on vero, joka maksetaan perinnöstä ja testamentista saataville varoille. Se on progressiivinen vero, jonka suuruus riippuu perinnön saajan sukupuolesta ja perinnön määrästä.

Perintövero on valtion vero, ja sen tuoto käytetään yhteiskunnan rahoittamiseen. Perintövero on yksi Suomen merkittävimmistä verotuloista.

Kuka maksaa perintöveroa?

Perintöveroa maksavat kaikki perinnön tai testamentin saajat. Verovelvollisuus riippuu perinnön saajan sukupuolesta ja perinnön määrästä.

Perintöveroa maksavat:

  • Perinnön saajat, jotka ovat perinnönjättäjän aviopuoliso tai rintaperillinen (lapsi, lapsenlapsi jne.).
  • Perinnön saajat, jotka ovat perinnönjättäjän sisarus tai sisaruksen lapsi.
  • Perinnön saajat, jotka ovat muita kuin edellä mainittuja.

Miten perintöveroa lasketaan?

Perintöveron suuruus lasketaan perintöverotaulukon avulla. Perintöverotaulukko on progressiivinen, eli veroprosentti kasvaa perinnön määrän kasvaessa.

Perintöveron määrään vaikuttavat myös perinnön saajan sukupuoli ja perinnönjättäjän ja perinnön saajan välinen sukulaisuussuhde.

Perintöverotaulukko 2023 (suuntaa antava):

PerintöosuusAviopuoliso ja rintaperillinenSisarus ja sisaruksen lapsiMuut
Ensimmäiset 20 000 euroa0 %10 %30 %
20 001 – 100 000 euroa10 %17 %35 %
100 001 – 200 000 euroa14 %20 %40 %
200 001 – 300 000 euroa18 %23 %45 %
Yli 300 000 euroa22 %26 %50 %

Perintöverolaskurit

Perintöveron määrän voi laskea Verohallinnon perintöverolaskurilla. Perintöverolaskuri löytyy Verohallinnon verkkosivuilta.

Miten perintövero maksetaan?

Perintövero maksetaan Verohallinnolle. Veron maksaminen tapahtuu yleensä kahdessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan kuuden kuukauden kuluessa perinnönjättäjän kuolemasta. Toinen erä maksetaan vuoden kuluttua perinnönjättäjän kuolemasta.

Perintöveron voi maksaa myös kerralla.

Mitä voi tehdä perintöveron minimoimiseksi?

Perintöveroa voi minimoida esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Lahjoittamalla varoja elinaikana. Lahjat ovat verovapaita tiettyihin rajoihin asti.
  • Tekemällä testamentin. Testamentilla voi ohjata perintöä verotehokkaasti.
  • Hyödyntämällä verovapaita vähennyksiä. Perintöverosta voi vähentää esimerkiksi hautauskulut ja velat.

Lisätietoja perintöverosta:

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/

Vastaa