Tasaerälaina: Yksinkertaista ja ennakoitavaa lainanlyhennystä

Tasaerälaina on lainatyyppi, jossa lainanottaja maksaa takaisin lainaa yhtä suuruisissa erissä koko laina-ajan. Tämä eroaa esimerkiksi tasalyhennyslainasta, jossa lainan lyhennykset ovat samansuuruisia, mutta lainan kuukausittaiset maksuerät vaihtelevat koron mukaan.

Tasaerälainan etuja ovat:

  • Ennakoitavuus: Kuukausittaiset maksuerät pysyvät samansuuruisina koko laina-ajan, joten lainanottajan on helpompi budjetoida tulevaisuutta.
  • Yksinkertaisuus: Tasaerälaina on helppo ymmärtää ja seurata, koska kuukausittaiset maksuerät ovat aina samat.
  • Suunnitelmallisuus: Tasaerälaina auttaa lainanottajaa suunnittelemaan talouttaan paremmin, koska hän tietää tarkalleen, paljonko hänen on maksettava lainaa joka kuukausi.

Tasaerälainan haittoja ovat:

  • Korkeammat lainakustannukset: Tasaerälainan korko on yleensä hieman korkeampi kuin tasalyhennyslainan korko. Tämä johtuu siitä, että lainanottaja maksaa korkoa myös lainan lyhentämättömästä osasta koko laina-ajan.
  • Pidempi laina-aika: Tasaerälainan laina-aika on yleensä pidempi kuin tasalyhennyslainan laina-aika. Tämä johtuu siitä, että lainanottaja maksaa pienempiä lyhennyksiä koko laina-ajan.

Annuiteettilaina on yksi tasaerälainan muoto. Annuiteettilainassa kuukausittainen maksuerä lasketaan siten, että se sisältää sekä lainan lyhennyksen että koron. Maksuerä pysyy samansuuruisena koko laina-ajan, mutta lainan lyhennyksen ja koron osuus maksuerässä vaihtelevat. Lainan alkuvaiheessa maksuerän suurin osa koostuu korosta, mutta laina-ajan kuluessa lyhennyksen osuus kasvaa.

Tasaerälainan valinta

Tasaerälaina voi olla hyvä vaihtoehto lainanottajalle, joka arvostaa ennakoitavuutta ja yksinkertaisuutta. Tasaerälaina voi olla myös hyvä vaihtoehto lainanottajalle, jonka tulot ovat epäsäännölliset, koska se helpottaa budjetointia.

Tasaerälainaa harkitessa on kuitenkin tärkeää vertailla eri lainatarjouksia ja varmistaa, että lainan korko ja laina-aika ovat kilpailukykyiset. On myös tärkeää muistaa, että tasaerälainan lainakustannukset voivat olla korkeammat kuin tasalyhennyslainan lainakustannukset.

Tasaerälainan hakeminen

Tasaerälainaa voi hakea pankilta tai rahoitusyhtiöltä. Lainan hakeminen on yleensä helppoa ja nopeaa. Lainanhakijan tulee toimittaa lainanmyöntäjälle tietonsa, kuten tulot, menot ja varallisuus. Lainanmyöntäjä arvioi lainanhakijan takaisinmaksukyvyn ja tekee lainapäätöksen.

Tasaerälainan takaisinmaksu

Tasaerälainaa lyhennetään kuukausittain yhtä suuruisissa erissä. Maksuerä sisältää sekä lainan lyhennyksen että koron. Lainan lyhentämättömästä osasta peritään korkoa koko laina-ajan.

Tasaerälainan voi lyhentää nopeammin myös ylimääräisillä lyhennyksillä. Ylimääräiset lyhennykset pienentävät lainan lyhentämättömän osan määrää ja siten myös lainan kokonaiskorkoja.

Tasaerälaina – Yhteenveto

Tasaerälaina on yksinkertainen ja ennakoitava lainatyyppi, jossa lainanottaja maksaa takaisin lainaa yhtä suuruisissa erissä koko laina-ajan.

Vastaa